Loading...
 • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Tematica si Bibliografie Concursuri

ANUNŢ CONCURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila organizează în zilele de 03.11.2015 (proba scrisă) şi  05.11.2015. 2015 (practica/interviul), la sediul său din Bucureşti, Calea Grivitei nr.4, Sector1 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi ;

 • 1 post vcant asistent medical generalist principal
 • 1 post vacant asistent medical generalist
 • ½ norma post vacant asistent medical generalist principal
 • 1 post vacant asistent medical debutant farmacie
 • 1 post vacant asistent medical principal radiologie
 • 1 post vacant referent de specialitate debutant
 • 1 post vacant consilier juridic II

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos: administrarea medicamentelor; sonde, spalaturi, clisme; recoltarea produselor biologice si patologice ; interventii de urgenta; nevoile fundamentale ale pacientului; bilant hidroelectrolitic – F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Ed.Cison, 2001.
 2. Edemul pulmonar acut (EPA): Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta, tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor crescuta

tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);  Infarctul miocardic acut (I.M.A.): semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti; Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata;   Insuficienta renala acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial), dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic; Retentia acuta de urina: cauze – obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta;  Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.): cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana, conduita de urgenta;  Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta; Colica  nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta. – L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucureşti 2001;

 

III. Tehnica ingrijirii bolnavului – C. Mozes – Editura Medicala Buc. 2006;

 1. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
 2. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009;
 3. Legea 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

VII. Legea 46/2003 privind Drepturile pacientilor;

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE

A POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DE FARMACIE

 

 1. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene: definiţie, clasificare, spectru de activitate, mod de administrare, contraindicatii;
 2. Vitamine: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 3. Analgezice opioide: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 4. Analgezice şi antipiretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 5. Anticonvulsivante: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 6. Antiparkinsoniene: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 7. Medicaţia antihipertensivă: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii);
 8. Medicaţia aparatului respirator:
 9. a) antituse – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 10. b) expectorante – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 11. c) bronhodilatatoare – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 12. d) medicaţia astmului bronşic;
 13. Medicaţia aparatului digestiv:
 14. a) antiacide – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 15. b) inhibitori ai secreţiei gastrice – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 16. c) antiulceroase – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 17. d) purgative -laxative – definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii);
 18. e) antidiareice – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 19. f) antiemetice – definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 20. Diuretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
 21. Soluţii: definiţie, clasificare, componentele soluţiilor, prepararea soluţiilor, exemple de soluţii apoase, alcoolice, uleioase;
 22. Soluţii extractive apoase: infuzii, macerate, decocturi;
 23. Colire: definiţie, preparare, exemple;
 24. Pulberi: definiţie, controlul pulberilor, exemple;
 25. Drajeuri: definiţie, preparare, exemple;
 26. Comprimate: definiţie, componente, preparare, caracteristici, exemple (comprimate obişnuite şi efervescente);
 27. Emulsii: definiţie, clasificare, compoziţie, preparare şi emulgatorii folositi la preparare, exemple;
 28. Suspensii: definiţie, clasificare, preparare, exemple;
 29. Unguente: definiţie, clasificare, preparare, exemple;
 30. Supozitoare: definiţie, clasificare, excipienţi folosiţi la prelucrarea supozitoarelor, preparare, exemple;
 31. Mierea: compoziţie chimică, întrebuinţări;
 32. Propolisul: compoziţie chimică, întrebuinţări;
 33. Ceara de albine: compoziţie chimică, întrebuinţări;
 34. Eliminarea medicamentelor din organism;
 35. Factorii care influenţează acţiunea medicamentelor;
 36. Toxicitatea medicamentelor;
 37. Alcaloizi: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu alcaloizi;
 38. Uleiuri volatile: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu uleiuri volatile;
 39. Taninuri: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu taninuri;
 40. Substanţe amare: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substanţe amare;
 41. Substanţe rezinoase: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substanţe rezinoase;
 42. Poliuronide: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu poliuronide.

BIBLIOGRAFIE

1) *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993

2) Ana Mureşan – Medicaţia în boli cardiovasculare, Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2005

3) Aurelia Nicoleta Cristea şi colaboratorii, Tratat de farmacologie, Editura Medicală, Bucureşti, 2005

4) Aurelia Nicoleta Cristea, Farmacologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

5) Grozav Adrian, Cristina Trandafirescu, Codruţa Soica şi colaboratorii, Noţiuni de Chimie Farmaceutică, Editura Mirton, Timişoara, 2001

6) Istudor V., Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie, vol.I, Editura Medicală, Bucureşti, 1998

7) Istudor V., Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie, vol.II, Editura Medicală, Bucureşti, 2001

8) Istudor V., Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, 2005

9) Oniga O., Doina Ghiran, Brînduşa Tiperciuc, Antiseptice, dezinfectante şi chimioterapice generale, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 1999

10) Oniga O., Brînduşa Tiperciuc, Antibiotice antibacteriene, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2003

11) Sipos E.,Ciurba Adriana, Tehnologie farmaceutică pentru asistenţii de farmacie – Editura University Press, Tg.Mureş, 2003

12) Oniga I., Alcaloizi, Ed. Universitară Cluj- Napoca, Iuliu Haţieganu, 2002

13) Stănescu U., Miron A., Hancianu M., Aprotosoaie C., Plante medicinale de la A la Z, vol.I-II, Editura Gr.T.Popa, U.M.F.Iaşi, 2004.

14) Sorin Leucuta – Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, 2001

15) Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa – Tehnologie farmaceutică, Ed. Polirom, Iaşi, 2001

16) Lupuliasa D., Fica C., Sipoş E.- Tehnologie farmaceutică – Editura “Carol Davila”, Bucureşti, 2005

17) Stroescu V.- Farmacologie Editura ALL, Bucureşti, 2002

18) Bojor O., O. Popescu – Fitoterapie tradiţională şi modernă – Editura Fiat Lux, Bucureşti, 2005

19) Ion Ciulei, Emanoil Grigorescu, Ursula Stănescu – Plante medicinale, fitochimie şi fitoterapie, Ed.

Medicală, Bucureşti, 1993;

20) Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa – Tehnologie farmaceutică, Ed. Polirom, Iaşi, 2001;

21) Grintescu I. – Botanică EDP, Bucureşti, 1986

22) Dobrescu D. – Farmacoterapie practică, vol. I, II Editura Medicală Bucureşti, 1989

23) Constantinidi M., L. Pănoiu, Z. Marinescu – Farmacologie Editura Universul, Bucureşti, 2003

 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătătii – cu modificările si completările ulterioare.
 2. Contractul Colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară
 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii – cu modificările si completările ulterioare.
 4. Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
 5. Statutul profesiei de consilier juridic
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 7. Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 8. Ordonanta de Urgentă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii – cu modificările si completările ulterioare.
 9. Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii
 10. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului
 11. O.M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 46/2006 privind drepturile pacientului
 12. Noul  Cod civil si vechiul Cod Civil
 13. Noul Cod de procedura civila
 14. Noul Cod Penal si vechiul Cod Penal
 15. Noul Cod de procedura penala

 

 

TEMATICA

 

 

 1. Legea nr. 95/2006 – Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea nr. 95/2006 – Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate;
 3. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de consilier juridic
 4. Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic
 5. Drepturile si indatoririle consilierului juridic;
 6. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de consilier juridic
 7. Activitatea profesională a consilierului juridic
 8. Relaţiile profesionale dintre consilierul juridic şi persoana juridică pe care o asistă sau reprezintă.
 9. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala;
 10. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului;
 11. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 12. Norme de aplicare a Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 13. Contractul individual de muncă. Definiţie. Durată. Trăsături. Condiţii de formă. Conţinut.
 14. Încheierea contractului individual de muncă
 15. Modificarea contractului individual de munca;
 16. Suspendarea contractului individual de munca;
 17. Încetarea contractului individual de muncă.
 18. Salarizarea. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
 19. Competenta instantelor de judecata – materiala si teritoriala
 20. Nulitatea contractului – nulitatea absoluta, nulitatea relativa, prescriptia)
 21. Cererea de chemare in judecata
 22. Intampinarea – elemente, aspecte procedurale legale de depunerea acesteia
 23. Dreptul de proprietate publica
 24. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
 25. Tipuri de contracte de achizitie publica
 26. Tipuri de proceduri de achizitie publica
 27. Dosarul achizitiei publice

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

TEMATICA:

 1. Misiunea, viziunea, scopul si obiectivele spitalului;
 2. Politici in domeniul calitatii serviciilor de sanatate in spital;
 3. Principiile imbunatatirii calitatii;
 4. Leadership si organizare a structurii de management al calităţii serviciilor medicale,
 5. Instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
 6. Indicatori de calitate si performanta ai spitalelor;
 7. Evaluarea calitatii. Modele, instrumente, evaluarea performantei spitalului;
 8. Imbunatatirea proceselor din spital,
 9. Procesul de acreditare a spitalelor;
 10. Calitatea datelor raportate de către spital;
 11. Controlul intern;
 12. Manualul calitatii.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare (titlul VII, VIII)
 2. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. OMS 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 republicat , pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
 5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

 

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This field is required.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.