Indicatori statistici pentru nivelul activitatii clinice

Centralizatorul activității spitalului Anul 2017 Anul 2018
Spitalizare continuă    
aflaţi internați la începutul anului 31 27
intemati 9.599 9.600
bolnavi extemati- acuţi 9.601 9.425
rămași internați la sfârșitul anului 30 24
Spitalizare de zi 4.753 5.662
Consultații acordate în camera de gardă 11.992 12.452
Examene paraclinice și investigații realizate    
Radiografii 8.550 7.715
Scintigrafii 462  
Echografii 6.797  
EKG 10.086  
Analize hematologie 65.000 70.000
Analize serologie 28.500 30.000
Analize bio-chimie 450.000 480.000
Analize anatomopatologie si citologie 1.825 1.200
Analize bacteriologice 44.250 45.600