Loading...
  • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Categorii: Cercetare Nefrologie

Proiect cercetare

Titlu proiect : „Biopsia renală ca instrument de aprofundare a cunoaşterii în domeniul bolilor glomerulare – Curs introductiv de nefropatologie” Sursa finanţării: Granturi SEE – Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivel de program (www.eeagrants.org) Program: RO14 “Cercetare în Sectoare Prioritare” (http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale) Perioada: 19.09.2016 – 15.01.2017 Scopul proiectului: 1. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale tinerilor specialişti nefrologi şi anatomo-patologi din Bucureşti. 2. Schimbul, comunicarea şi transferul de cunoştinţe între reprezentanţii celor două instituţii publice de învăţământ superior, din România şi…

Proiect cercatare

  Titlu Proiect: „Analiza comparativă a incidenţei glomerulopatiilor primitive diagnosticate prin biopsie renală în România şi Norvegia – Studiu retrospectiv în ultimile două decade” Sursa finanţării: Granturi Norvegiene 2009-2014 (www.norwaygrants.org) Program: Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, Măsura II (Arii prioritare) - Sănătate Perioada: 25.02.2016 – 30.06.2016 Scopul proiectului: Transferul de cunoştinţe şi bune practici în domeniul nefro-patologiei şi al epidemiologiei bolilor glomerulare Informaţii despre proiect : Click aici Informaţii…