Terapie intensivă COVID-19

Încă de la începutul pandemiei și până în prezent, Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila a funcționat ca SPITAL SUPORT – COVID pentru îngrijirea pacientilor cu SARS-CoV-2 cu simptomatologie grava și severă ce necesită DIALIZĂ.

Pentru aceasta, s-au realizat modificări de structură și s-au creat circuite epidemiologice separate.

Astfel:

In spatiile apartinand Compartimentului Terapie Acuta Nefrologica din Corpul A sunt ingrijite cazurilor grave si severe de infecție cu SARS-CoV-2 ce necesita hemodializă – TERAPIE INTENSIVĂ – COVID cu 10 paturi dotate cu sursă de O2, ventilatoare, aparate de hemodiafiltrare.

Nefrologie 1 de la etajul 3 s-au transformat in Secția Asistență Medicală Personal Propriu – secție pentru internare personal COVID 19 pozitiv asimptomatic sau forme usoare-medii

Centrul de Hemodializa funcționează cu tura suplimentară pentru pacientii proprii COVID-pozitivi asimptomatici care sunt izolați la domiciliu; ședințele se desfășoară utilizând aparatele de la etajul 2

Terapia Acuta Nefrologica s-a mutat in spațiul de la etajul 1

La nivelul corpului B, langa Camera de Garda, se stabilește rezerva de izolare , destinata cazurilor suspecte – care vor fi supravegheate si ingrijite cu personal dedicat pana la sosirea rezultatului RT-PCR de confirmare.

Corpul C este dedicat cazurilor non-COVID, ce necesita internare pentru spitalizare continua nefrologica sau intervenții chirurgicale.