Comunicat de presă finalizare proiect STOP COVID

26 octombrie 2021


SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA anunță începerea proiectului cu titlul STOP COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila».

La 31 octombrie 2021 ,, SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” din București, în calitate de beneficiar, va finaliza implementarea proiectului „STOP COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»”, cod MySmis 138372, în baza Contractului de finanţare nr. 402/03.11.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.


Proiectul s-a derulat între 03.11.2020-31.10.2021, pe o perioadă de 12 luni, obiectivul proiectului fiind creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea spitalului cu echipamente, aparatură și dispozitive medicale, precum și materiale de protecție specifice tratării cazurilor de infecție cu virusul COVID-19. Rezultate atinse în perioada de referință: achiziționarea celor 24 de echipamente prevăzute în proiect și a materialelor de protecție – 10.000 măști.

Valoarea totală a proiectului este de 3.458.036,65 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.458.036,65 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.771.422,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 686.614,45 lei, valoarea co-finanțării
eligibile a Beneficiarului este de 0 lei, iar valoarea neeligibilă de 0 lei. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului este de 2.463.699,22 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020