Comunicat de presă demarare proiect STOP COVID

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA anunță începerea proiectului cu titlul STOP COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila».

La data de 03 noiembrie 2020, SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” din București, în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului „STOP COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»”, cod MySmis 138372, în baza Contractului de finanţare nr. 402/03.11.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» cu echipamente, aparatură și dispozitive medicale, precum și materiale de protecție specifice tratării cazurilor de infecție cu virusul COVID-19.

Sursa de finanțare este Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Valoarea totală a proiectului este de 3.458.036,65 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.458.036,65 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.458.036,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 0 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 0 lei, iar valoarea neeligibilă de 0 lei. Perioada de implementare a proiectului este noiembrie 2020 – martie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020