Loading...
  • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Detalii internare

Internarea pacientilor se face prin camerele de garda Nefrologie si Chirurgie aflate in Corpul A la parter

Documente utile pentru internare
Pentru internare este important să vă prezentaţi aducând următoarele documente:

– buletinul de identitate/cartea de identitate

– bilet de trimitere de la Medicul de familie sau medic specialist

– Cardul de sanatate

– adeverinta de asigurat

– talon de pensie (pentru pensionari)

– eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet sanatate)

– pentru cetăţeni străini: pasaportul/act de identitate cu fotografie, asigurarea de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permisul de şedere

Obiecte de valoare

Spitalul nu-şi asumă nici o răspundere pentru banii, bijuteriile sau alte valori pe care le aveţi asupra dumneavoastră in momentul internării care nu vor fi declarate si care nu vor fi pastrate in safe-ul spitalului. Vă sugeram, aşadar, de a avea la dumneavoastra numai strictul necesar pentru achiziţionarea eventualelor mărfuri de confort.

Reguli de comportament intern

Folosirea telefonului mobil: vă reamintim că folosirea telefonului mobil in interiorul camerelor de consultatii este interzisa pentru a nu afecta buna functionare a aparaturii medicale

Fumatul interzis: Va reamintim ca este interzis fumatul în interiorul spitalului.

Filmatul interzis: In vederea respectarii intimitatii pacientilor si a secretului profesional, este interzisa folosirea aparaturii de inregistrare audio si video fara aprobarea prealabila a directiei spitalului si a medicului curant.

Zona supravegheata video: in vederea prevenirii infractionalitatii, in interiorul Spitalului sunt montate camere de supraveghere

Pastrarea linistii: Vă rugam să respectaţi liniştea de la ora 22 la ora 6, pentru a favoriza odihna nocturnă a internaţilor.

Vizitarea pacientilor internati: Serviciu de Paza desfăşoară un rol de filtru şi de indrumare a vizitatorilor in spital. Nu este permisa intrarea vizitatorilor in afara orelor de vizita.