Protectia datelor cu caracter personal

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal le puteti primi de la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (DPO):
D-nul Andreescu Alexandru, 
Calea Grivitei, Nr. 4, Corp A, Et. 4, Sector 1, Bucuresti,
telefon 021/318.91.84, fax 021/318.91.93,