Registrul Renal Roman

Registrul Renal Român este o structură informatică a Ministerului Sănătăţii aflată în administrarea Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr Carol Davila”. A fost înființat prin Ordinul Ministrului Sănatății (Nr. 1684/21.12.2004) de reorganizare a Registrului Bolnavilor cu Insuficiență Renală Cronică. Este operator autorizat de date personale. Registrul Renal Român colectează date referitoare la pacienţii cu Boală cronică de rinichi în stadiile 1-5, dializaţi (5D) sau transplantaţi (5T). Relaţiile funcţionale ale Registrului Renal Român: rrr   Raportarea datelor este obligatorie pentru pacienţii cu BCR în stadiul 5 trataţi prin dializă. Parametrii raportaţi în prezent sunt:

 1. Date de identificare
 2. Date despre boală renală primară
 3. Date despre tratamentul substitutiv renal:
 • data iniţierii tratamentului prin dializă
 • tipul tratamentului (HD, HDF, DPCA, DPA)
 • data ședinţelor de hemodializă
 • data schimbării tratamentului
 • data schimbării centrului de dializă
 • data decesului/pierderii din evidenţă

Aplicația cu ajutorul căreia se ține evidenţa bolnavilor (realizat Romanian Soft Company) și baza de date sunt proprietatea Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr Carol Davila”. Datele sunt:

 • introduse on-line de operatori din fiecare centru de dializă
 • centralizate și transmise lunar CNAS pentru verificare încrucișată
 • centralizate trimestrial, semestrial, anual și transmise Registrului EDTA-ERA.

Anual sunt organizate sesiuni de instructare a operatorilor pentru a asigura fiabilitatea datelor. Datele în forma actuală:

 • sunt utilizate pentru dimensionarea și monitorizarea programului de tratament prin dializă;
 • au utilitatea știinţifică redusă.

Conform ordinului ministrului, finanțarea activității Registrului Renal Român se realizează din următoarele surse:

 • Programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății
 • Servicii informatice către terți, potrivit legii
 • Alte surse (donații, subvenții, sponsorizări etc)

Cheltuielile registrului sunt:

 • de personal, inclusiv prin angajarea pe o perioadă determinată
 • contractare de servicii informarice cu instituții de profil
 • de informatizare (programe, întreținere aplicații, tehnică de calcul,
 • transmisie de date, birotică)

OPIS COVID-19 1-31 MAI

OPIS COVID-19 Centralizat 1-6 Mai

OPIS COVID-19 1-30 Aprilie

2013_Raport RO 2013

RRR_2015_Judete

2012_Raport final

RRR_2016_Judete

RRR_2016_Centre

RRR_2015_Centre

2015_Rap RO 2015

2014_Raport RO

2014 Raport_RRR_

2017_Jud_Trim_3

Raport_RRR_

2017_Centre_Trim_3

Raport_2017_Jud

Raport_2017_Centre