Loading...
 • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Registrul Renal Roman

Registrul Renal Roman

Registrul Renal Roman

BUGETUL ANULUI 2023 SERVICII DIALIZA

SITE-UL OFICIAL AL REGISTRULUI RENAL ROMAN

Registrul Renal Român este o structură informatică a Ministerului Sănătăţii aflată în administrarea Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr Carol Davila”. A fost înființat prin Ordinul Ministrului Sănatății (Nr. 1684/21.12.2004) de reorganizare a Registrului Bolnavilor cu Insuficiență Renală Cronică. Este operator autorizat de date personale. Registrul Renal Român colectează date referitoare la pacienţii cu Boală cronică de rinichi în stadiile 1-5, dializaţi (5D) sau transplantaţi (5T). Relaţiile funcţionale ale Registrului Renal Român: rrr   Raportarea datelor este obligatorie pentru pacienţii cu BCR în stadiul 5 trataţi prin dializă. Parametrii raportaţi în prezent sunt:

 1. Date de identificare
 2. Date despre boală renală primară
 3. Date despre tratamentul substitutiv renal:
 • data iniţierii tratamentului prin dializă
 • tipul tratamentului (HD, HDF, DPCA, DPA)
 • data ședinţelor de hemodializă
 • data schimbării tratamentului
 • data schimbării centrului de dializă
 • data decesului/pierderii din evidenţă

Aplicația cu ajutorul căreia se ține evidenţa bolnavilor (realizat Romanian Soft Company) și baza de date sunt proprietatea Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr Carol Davila”. Datele sunt:

 • introduse on-line de operatori din fiecare centru de dializă
 • centralizate și transmise lunar CNAS pentru verificare încrucișată
 • centralizate trimestrial, semestrial, anual și transmise Registrului EDTA-ERA.

Anual sunt organizate sesiuni de instructare a operatorilor pentru a asigura fiabilitatea datelor. Datele în forma actuală:

 • sunt utilizate pentru dimensionarea și monitorizarea programului de tratament prin dializă;
 • au utilitatea știinţifică redusă.

Conform ordinului ministrului, finanțarea activității Registrului Renal Român se realizează din următoarele surse:

 • Programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății
 • Servicii informatice către terți, potrivit legii
 • Alte surse (donații, subvenții, sponsorizări etc)

Cheltuielile registrului sunt:

 • de personal, inclusiv prin angajarea pe o perioadă determinată
 • contractare de servicii informarice cu instituții de profil
 • de informatizare (programe, întreținere aplicații, tehnică de calcul,
 • transmisie de date, birotică)

Registrul Renal Român – Rapoarte anuale

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Personalul RRR

 • Prof. Univ. Dr. Gabriel MIRCESCU
 • Conf. Univ. Dr. Liliana GÎRNEAȚĂ
 • Asist. Univ. Dr. Gabriel ȘTEFAN
 • Eugen PODGOREANU
 • Viorica ION
 • Daniela-Florina ISAR