Informatii de interes public

Lista informațiilor de interes public

Conform Art. 5, alin. 1 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea spitalului;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al spitalului;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

j) veniturile nete salariale;

k) centralizatorul achizitiilor publice;

l) contractele de achizitie publica de peste 5.000 euro;

m) programul de functionare al unitatii;

n) declaratiile de interese si de avere;

o) activitatea consiliului etic;

p) membrii Consiliului de Adminstratie

q) regulamentul intern;

r) regulamentul de organizare si functionare;

s) contractul colectiv de munca;

Informatiile de interes public pot fi solicitate printr-o cerere care poate fi descarcata din lista de formulare de mai jos sau pot fi obtinute de la registratura spitalului.
Dupa completare aceasta va fi transmisa prin email sau va fi depusa la registratura spitalului. Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este Doamna Dumitru Elena Roxana, e-mail: contact@spcaroldavila.ro, tel: 021/318.91.84, Fax: 021/318.91.88.

Baza legala

  • Lege544_2001
  • Lege544_2001_norme
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative, Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate mai jos.

Formulare