Loading...
  • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Administrativ

Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”

Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” din București este o unitate sanitară de interes public național, cu personalitate juridică, infiintata in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 348/10.03.1994, acreditată de ANMCS, subordonată Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).

Consecvent în orientarea către pacienți și creșterea calității serviciilor medicale oferite, Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” a implementat și menține încă din anul 2009 un sistem de management al calității certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2015

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila – vedere din Bd. Dacia

Potrivit Ordinului nr. 650/24.05.2011 al Ministerului Sănătăţi, privind clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare elaborate, spitalul este unitate de Categoria II M. Conform competențelor deținute, este autorizat și furnizează servicii medicale de specialitate, în baza Autorizației Sanitare de Funcționare (ASF) nr. 15/10.01.2023 cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea spitalului este reprezentată de investigarea, diagnosticarea și tratamentul cazurilor acute, subacute și cronice din patologia renală, medicina internă generală, chirurgie generală și dializă.

Serviciile care se acordă în cadrul spitalului sunt reprezentate de servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, servicii paraclinice de laborator și imagistică medicală. În decursul anului 2019 s-a obținut aprobarea pentru modifcarea structurii spitalului și includerea ambulatoriului integrat.

În cadrul spitalului se desfașoară și activități de învățământ medico-farmaceutic, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală și studii clinice în domeniul medicamentului. Aceste activități se desfașoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activitățile de învățământ și cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

Consecvent în orientarea către pacienți și creșterea calității serviciilor medicale oferite, Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” a implementat și menține încă din anul 2009 un sistem de management al calității certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2015.