Proiect cercetare

No Comments on Proiect cercetare

proiect

Titlu proiect : „Biopsia renală ca instrument de aprofundare a cunoaşterii în domeniul bolilor glomerulare – Curs introductiv de nefropatologie”

Sursa finanţării: Granturi SEE – Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivel de program

(www.eeagrants.org)

Program: RO14 “Cercetare în Sectoare Prioritare”

(http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale)

Perioada: 19.09.2016 – 15.01.2017

Scopul proiectului:

1. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale tinerilor specialişti nefrologi şi anatomo-patologi din Bucureşti.

2. Schimbul, comunicarea şi transferul de cunoştinţe între reprezentanţii celor două instituţii publice de învăţământ superior, din România şi Norvegia, participante privind utilizarea biopsiei renale pentru diagnostic şi cercetare aprofundată în domeniul bolilor glomerulare.

Informaţii despre proiect

Programul ştiinţific al cursului

Informaţii despre partenerul Norvegian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *