Category Archives: Cercetare Nefrologie

No Comments on Proiect cercetare

proiect

Titlu proiect : „Biopsia renală ca instrument de aprofundare a cunoaşterii în domeniul bolilor glomerulare – Curs introductiv de nefropatologie”

Sursa finanţării: Granturi SEE – Fondul pentru Relaţii Bilaterale la nivel de program

(www.eeagrants.org)

Program: RO14 “Cercetare în Sectoare Prioritare”

(http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale)

Perioada: 19.09.2016 – 15.01.2017

Scop...

Read more

3 Comments on Proiect cercatare

a

Titlu Proiect: „Analiza comparativă a incidenţei glomerulopatiilor primitive diagnosticate prin biopsie renală în România şi Norvegia – Studiu retrospectiv în ultimile două decade”

Sursa finanţării: Granturi Norvegiene 2009-2014 (www.norwaygrants.org)

Program: Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, Măsura II (Arii prioritare) – Sănătate

Perioada: 25.02...

Read more