Author Archives: Spitalul_Clinic_de_Nefrologie_Dr_Carol_Davila


Comments Off on Anunt concurs

Anunt concurs

Read more

Comments Off on Planul Anual al Achizitiilor 2022

Planul Anual al Achizitiilor 2022

Read more

Comments Off on Amanare Concurs post

ANUNT

In conformitate cu prevederile Art. 38, alin (1) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul desfasurat in data de 11.09.2017-13.09...

Read more

Comments Off on Raport final concurs

Read more

Comments Off on Proces verbal de selectie dosare concurs pentru sefii de sectii

Read more

Comments Off on Raport final concurs sef birou

Read more

Comments Off on Rezultate finale concurs

REZULTAT FINAL BIOLOG SPECIALIST

Read more

Comments Off on Anunt promovare interna

Click AICI pentru a vizualiza documentul.

Read more

Comments Off on Rezultat promovare interna infirmier

Click AICI pentru a vizualiza documentul.

Read more

Comments Off on Rezultat promovare interna registrator medical principal

Click AICI pentru a vizualiza documentul.

Read more