Loading...
  • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Amanare Concurs post

ANUNT

In conformitate cu prevederile Art. 38, alin (1) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul desfasurat in data de 11.09.2017-13.09.2017 se amana dupa cum urmeaza:

proba scrisa – 19.09.2017
interviu – 21.09.2017

Secretar Comisie
Ec. Stanciu Elena

Centralizator selectie dosare – click aici